Natuurinclusief en energieneutraal verbouwen

Wij hebben onze doelen scherp bij Wanderdutch. Gedreven door de behoefte om goed te zijn voor ons zelf, de natuur en de wereld komen wij vanzelf op een bewuste keuze met betrekking tot het wonen. Natuurinclusief en energieneutraal verbouwen is daardoor een (hoog) streven voor ons. Natuurlijk is ons budget niet oneindig, dus zal alles in (kleine) stappen gezet moeten worden. In dit artikel onze eerste verkenning in de richting van natuurinclusief en energieneutraal verbouwen.

Definiƫring natuurinclusief en energieneutraal

Natuurinclusief houdt kortweg in dat bij het (ver)bouwen rekening gehouden wordt met ontwikkeling en behoud van biodiversiteit. Het pand en de natuur zijn daarbij onlosmakelijk verbonden. Denk daarbij aan voldoende nestmogelijkheden voor dieren, diversiteit in planten en voldoende mogelijkheden tot recycling.

Energieneutraal betekent dat bij een normaal leefpatroon en hoog comfort niveau er op jaarbasis even veel energie wordt opgewekt als gebruikt. Het hoeft dus niet off-the-grid te zijn. Maar het terugdringen van het energiegebruik en het zoveel mogelijk zelf energie opwekken zijn wel essentieel bij de neutraliteit.

Ons natuurinclusieve doel

Als wij de mogelijkheid krijgen om een woning en tuin te (ver)bouwen dan willen wij minstens rekening houden met de volgende natuurinclusieve punten (geĆÆnspireerd door de KNNV). (Handig als checklist te gebruiken).

 • Alle gebouwen hebben groene daken.
 • Er zijn ruim voldoende nestkasten voor vogels en insecten.
 • Er zijn voorzieningen voor vleermuizen in en om het gebouw.
 • Alle muren zijn waar mogelijk bedekt met (klim)planten.
 • De gevels van de gebouwen hebben nestgelegenheid voor zwaluwen of huismussen.
 • De biotopen op het terrein zijn ontworpen als natte natuur., droge natuur en semi-natuurlijk.
 • Er zijn habitats en overwinteringsplaatsen voor amfibieĆ«n.
 • Het hele jaar is er voedsel voor vogels beschikbaar.
 • Er zijn voorzieningen voor insecten b.v. steenstapel, insectenhotel.
 • Wij werken samen met ecologische experts.
 • De vegetatie op het terrein heeft in elk seizoen bloeiende planten.
 • De vegetatie op het terrein is rijk aan nectar en stuifmeel.
 • Er is een rijke variatie aan voedsel (waardplanten) voor rupsen.
 • Zorg voor variatie in de beplanting, niet meer dan vijf per soort.
 • Alle planten hebben Ć©Ć©n of andere vorm van huishoudelijk gebruik.
 • Er zijn ten minste twee verschillende fruit- en bessenplanten per 100 mĀ² terrein.
 • Het hele terrein wordt gebruikt voor de productie voedsel (groenten, fruit, noten).
 • Alle bomen en struiken op het terrein dragen vruchten.
 • Er zijn ten minste 50 regionaal inheemse planten in de tuin.
 • Er is een biotoop voor waterinsecten op het terrein.
 • Alle niet-verharde oppervlaktes op het terrein hebben een voldoende dikke bodemlaag en kwaliteit om het inrichten van een moestuin mogelijk te maken.
 • Het terrein heeft een rustieke tuin met verschillende secties.
 • Het terrein is groen, maar er zijn geen gazons.
 • De vegetatie op het terrein heeft een bepaalde kleur of vorm als thema.
 • Een deel van het terrein wordt overgelaten aan natuurlijke successie (natuurlijke ontwikkeling zonder menselijke invloed).
 • Afscheidingen worden als haag uitgevoerd met minimaal drie verschillende heesters.
 • Afscheidingen worden als takkenril uitgevoerd.
 • Het snoeihout blijft op het terrein b.v. in een takkenril.
 • Halfverharding is in olivijn uitgevoerd (bindt CO2)
 • Alle oppervlakten op het terrein zijn water doorlaatbaar.
 • Per 5 mĀ² verharde oppervlakte is er 1 mĀ² vijver.
 • Al het hemelwater is van het riool afgekoppeld.
 • Alle regenwater van de gebouwen en verharde oppervlaktes heeft een tweede gebruik.
 • Grijswater wordt verwerkt op het terrein en hergebruikt.
 • Alle bio-afbreekbaar afval van de huishoudens en de tuin wordt gecomposteerd.
 • Enkel gerecycleerde materialen worden op het terrein gebruikt.

Er is trouwens op ChecklistGroenBouwen een fijne checklist beschikbaar om groen te bouwen, met goede aanbevelingen. Ook op BouwNatuurinclusief is veel handige informatie te vinden.

Ons energieneutrale doel

Met betrekking tot energieneutraliteit zouden wij het liefst onafhankelijk willen worden van de systemen: off-the-grid dus. Maar dat gaat verder dan alleen energie. Ook water en riool worden dan meegenomen, en wat te denken van internet… Zover gaan wij nu nog niet op onderzoek uit. Zo weinig mogelijk energie gebruiken (en verliezen) is wel mogelijk.

Met betrekking tot de energie doorlopen wij de volgende stappen om zo energieneutraal mogelijk te zijn. De volgorde is wel aan te raden. Zonder goede isolatie heeft bijvoorbeeld een alternatieve verwarming geen zin.

En nu beginnen

Er zijn in ieder geval voldoende aandachtspunten om mee te nemen bij een verbouwing. Hoe klein die verbouwing ook mag zijn. Bovenstaande geeft trouwens ook een leuke opzet om de komende tijd hier op Wanderdutch te gaan verdiepen met artikelen over de individuele onderwerpen.

Met welke natuurinclusieve en energieneutrale maatregelen heb jij ervaring? Of wat is jouw visie op deze thema’s?

Thijs

Weet overal veel van af. Doet iets met veiligheid en nog wat dingen. Is thuis in IVK, RIS, GGP, BHV, ASS, KFOR, IPA etc. Amateurornitoloog met een Daf 46. Heeft een ongebruikt sporthart. Niet religieus baarddragend.

1 thought on “Natuurinclusief en energieneutraal verbouwen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.