Het Project Van Je Leven: Ik ben Wanderdutch!

De laatste formele statusupdate voor mijn studie. De minor Het Project Van Je Leven zal de komende week worden afgerond. Hieronder het officiële eindverslag, als toets om mijn ontwikkeling te kunnen aantonen. Maar voor mij persoonlijk als ijkpunt van de laatste zes maanden en startpunt voor het vervolg van ons project, onze way-of-living. Een longread. Het Project Van Je Leven: Ik ben Wanderdutch!

Inleiding

Wij zijn de Wanderdutch. Annelieke en Thijs; M1, J en M2. Drie broers en hun ouders, leven een droom en ontsnappen aan het systeem.

Een systeem waaruit onze maatschappij bestaat, waar wij steeds meer buiten vallen. Een continue strijd tussen onze behoeften en die van de maatschappij. Een strijd tussen de lineaire tijd van Chronos en de innerlijke tijd van Kairos. Een verstoorde balans tussen leven en overleven, tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid en tussen dromen en doen.

Verplichtingen; opgelegd vanuit de overheid, vanuit ons eigen verleden, de maatschappij, onze eigen belevingen. Verplichtingen die niet meer passen bij onze omstandigheden. De wereld vraagt te veel van ons. Zij voelt niet inclusief. Met onderzoeken, therapieën, opiaten, integrale hulpteams en persoonsgebonden budgetten passen wij ons gezin aan. Dagelijks strijden wij om ons te conformeren aan de maatschappelijke normen en waarden. Worstelen wij om ‘normaal’ te kunnen zijn. Deze strijd willen en kunnen wij niet meer voeren.

Wij leven wanderlust, in de breedste zin van het woord. Niet enkel het reislustige verlangen naar exotisme, naar nieuwigheid en avontuur maar vooral, zoals de socioloog Roger Park in de jaren 20 van de vorige eeuw “wanderlust” beschreef als de groeiende behoefte om ons af te zetten tegen de sociale conventies.

Met deze inleiding ging Wanderdutch in 2019 van start. Een start van de minor, maar vooral een start van het project van mijn leven. Begonnen als een onderzoek naar de altijd aanwezige behoefte om te reizen, de wijdsheid te zoeken en balans te vinden. Maar uiteindelijk blijkt de minor een start te zijn geworden van een veel omvattendere ontdekkingstocht. Een zoektocht naar de behoeften van mijn gezin als geheel en als individuen en naar de onderliggende drijfveren van onze droom. Ook is tijdens de minor al concreet een begin gemaakt aan het anders leven. Op het gebied van voeding, visie en missie.

Wat jullie nu lezen is het product van de minor, van mijn ontwikkeling. Een verantwoording van de laatste zes maanden studie, maar vooral een reflectie op de eerste zes maanden Wanderdutch.

Ik ben Wanderdutch!

De festival-look van Thijs. Haldern (Duitsland)
Startpunt
Kernactiviteiten

“Primair de haalbaarheid onderzoeken van een nomadisch, duurzaam leven. Secundair een vorm van inkomen onderzoeken dat past bij dat leven.” Zo omschreef ik de kernactiviteit in de canvas, bij aanvang van het project op 9 juni 2019. In het daarop volgende plan van aanpak (22 september 2019) stelde ik de doelen:

(1) Waar komt deze droom vandaan. Wat zijn de onderliggende waarden, (2) welke behoeften hebben wij als gezin en als individuen, en (3) is onze droom praktisch haalbaar. Fiscaal, financieel en juridisch.

Competenties

Op basis van dit uitgangspunt konden de vier aangereikte competenties worden aangevuld met de vijfde competentie:

 1. Analyse van je eigen projectidee en planmatig werken. Hierin laat ik zien dat ik weet wat ik wil bereiken en waarom. Ik weet mij te inspireren door anderen en kan ook anderen inspireren met mijn project. Ook ben ik mij bewust van de omgeving, actoren en ontwikkelingen met betrekking tot mijn project. Als laatste ben ik in staat om een projectplan op te stellen die aansluit bij mijn project, inclusief een strategie die past bij mijn capaciteiten en kwaliteiten.
 2. Handelen vanuit eigen drive. Ik ken mijn valkuilen en kwaliteiten. De dingen ga doen waar ik goed in ben en uitbesteed waar ik minder goed in ben (maar die wel moeten gebeuren). Ik zal mijn grenzen helder moeten hebben. Mijn project in kunnen kaderen en weten welke externe factoren invloed zullen hebben op mijn project. Daarnaast kan ik mijzelf in beweging houden en motiveren.
 3. Zelfstandig en zelfsturend werken met daarbij verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van gemaakte keuzes. Hierbij laat ik zien dat ik ondernemend ben, kansen zoek en deze grijp en risico’s durf te nemen. Ik zal echter goed moeten kunnen reflecteren op mijn handelen en zorgen dat ik optimaal functioneer.
 4. Sociaal-communicatief handelen. Met betrekking tot deze competentie laat ik zien dat ik effectief weet te communiceren met alle actoren. Bovendien weet ik ook anderen te motiveren, binnen mijn eigen project; maar ook binnen kun eigen ontwikkelingen en projecten. De samenwerking met al deze actoren zal effectief en resultaatgericht plaatsvinden.
 5. Project-/persoonsgebonden competentie/kwaliteiten. Hierbij stel ik mijn eigen ontwikkelpunt op. Al meer dan tien jaar bevindt mijn project zich in een droomfase. Iedere nieuwe ontwikkeling, nieuwe inzicht en veranderende persoonlijke omstandigheden ontstijgen de droom nooit. Dit project moet mij helpen rationaliteit te ontwikkelen. Minder dromen, meer onderbouwen en doen.
Belanghebbenden

Bij aanvang van de studie stelden wij vooral onszelf, als gezin, als belanghebbende. Het project zou betrekking hebben op onze eigen route. Samen met elkaar als gezin gaan wij in gesprek. Zoeken wij naar een gezamenlijke visie, benoemen wij overeenkomende waarden en bespreken wij onze behoeften. Samen met professionals (uit de geestelijke gezondheidszorg) die betrokken zijn bij ons gezien bestuderen wij de kansen en mogelijkheden van ons autisme, maar zullen wij ook stil staan bij de beperkingen.

Ook zullen wij op zoek gaan naar ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van homescholing, belastingzaken, verzekeringen en financiën. Gezamenlijk bestuderen wij onze huidige situatie en bepalen wij onze behoeften in de toekomst.

Peerreview

Op gezette tijden zullen (minor)studiegenoten mijn voortgang voorzien van een peerreview. Kritisch en betrokken zullen zij meekijken, meedenken en beoordelen over het proces van het project.

Wij zijn Wanderdutch.
Procesverloop
Ontstaan Wanderdutch

Tussen de inschrijving en de start van de minor zat een uitgebreide zomervakantie. Hét moment voor ons gezin om met een wijntje voor de tent te reflecteren op de voorgaande jaren en vooruit te dromen over de komende jaren. Omdat al wel duidelijk was dat onze langdurige dromelarij na de zomer concreet zou worden aangepakt gingen veel gesprekken over dit proces en ging vooral over de wensen die wij als gezin hierin hebben. Ook kwamen wij toen tot de conclusie dat er verschrikkelijk veel mensen leven zoals wij dat voor ons zagen (nomadisch, off-the-grid, etc.), maar dat blijkt dat zeer weinig mensen gedeeld hebben hoe zij dit hebben bereikt. Zonder concrete plannen is toen al direct een start gemaakt aan het platform Wanderdutch (website en social media). De minor zou een goed startpunt zijn om juist de weg naar ons ‘nieuwe leven’ te delen met de wereld. Om anderen te inspireren en te enthousiasmeren.

Start minor en de planning

Bij het opstellen van het plan van aanpak werd ik mij al bewust dat het project dat ik wilde gaan starten groot is. Vooral de intensiteit van de doelen en de gevolgen van bepaalde keuzes zouden ver over de looptijd van de minor reiken. Ook in de peerreview wezen mijn studiegenoten en begeleider op de haalbaarheid van de planning. ‘Een go of no-go’ voor een ander leven is wel een dingetje in zes maanden. Vooral als die keuze niet alleen onderbouwd gaat zijn, maar mogelijk ook al concrete stappen gezet zullen zijn. Ik had meer concrete stappen nodig voor de looptijd van de minor, een duidelijke planning om richting te geven aan het onderzoek. Per maand heb ik toen thema’s benoemd die in die periode konden worden onderzocht.

Vooral de eerste maanden gaf deze thematische planning houvast. In ruim een maand hadden wij een intensieve zoektocht achter de rug naar onze drijfveren (aan de hand van Van Dromen Naar Doen van Petra van Dreumel). Daarna echter bleek een redelijk rigide planning niet te passen bij mijn project of mij als persoon. Tijdens de uitvoering van de onderzoeken en het werken aan de backbone van ons project, de website Wanderdutch, is gebleken dat veel onderwerpen niet getimed kunnen worden. Vooral in het creatieve proces van ontdekken, creëren en analyseren van onze dromen en de website is de klok niet altijd de dominante tijdsvorm. Onze innerlijke tijd blijkt vaak leidend als wij tot goede resultaten willen komen. Deze inspiratie en energie zijn een pré als wij als gezin concreet stappen willen zetten in onze gedachtengang.

Successen

Jarenlang hebben wij de wens of gedachte gehad om met ons gezin met de noorderzon te vertrekken en een eindeloze reis te maken. Nu echter ondervonden wij dat onze wensen, kwaliteiten en angsten niet passen bij deze vorm van leven. De focus van onze droom ligt nu meer bij de zoektocht naar wijdsheid, ruimte, zelfvoorzienendheid, duurzaamheid, stabiliteit en voorspelbaarheid. Onze wensen zijn concreter geworden (leven op een groot land, onze familie/stam in de buurt, voorzieningen van een grote stad niet te ver weg). Ook wordt onze financiële positie en mogelijkheden om geld te verdienen concreter in deze afgelopen periode. 

Wat wij al wel in de laatste maanden gebruiken als drijfveer, als affirmatie en doel zijn de drie kerndrijfveren die wij als gezin hebben omarmt:

 • Wij willen financieel onafhankelijk zijn.
 • Wij willen goed zijn voor onszelf, onze medemensen en de wereld.
 • Wij willen leven met de natuur en de elementen.

Er is nu meer visie op onze droom. Wij hebben meer op procesniveau onze wensen benaderd. We proberen al meer bewuster te leven en te zijn. Wat nieuw is in onze zoektocht is dat wij ons gaan afvragen of er een verdienmodel zit in onze ervaringen en manier leven? Niet alleen een verdienmodel op basis van geld. Maar ook op basis van ervaringen. Kunnen wij onze zoektocht goed delen, in welke vorm en hoe vinden wij goed interactie met gelijkgezinden? Mooie onderwerpen om ons verder in te verdiepen.

Uitdagingen

Wat nog onbeantwoord is in deze fase is de mogelijkheid van een andere baan, verhuizen, welke omgeving (de eerste stappen zijn gezet), welke locatie, hoe te doen met de (medische) zorg en welke invloed gaat dit hebben op onze financiën. Ook de behoeftes van ons als gezin en als individuen zijn nog niet voldoende onderzocht.

“Maak de sprong gewoon” geven mensen in onze omgeving regelmatig. Ook in de peerreviews kwam deze opmerking regelmatig terug. Natuurlijk is dit ook wel eens de revue gepasseerd in de gesprekken aan onze eettafel, of voor de tent. Maar steeds weer komen wij op serieuze, niet te negeren, bezwaren die wij goed kunnen verantwoorden. De sprong zal een keer genomen moet worden, maar wij zijn (bewust) van mening dat wij de intensieve instabiliteit waarbinnen wij ons als gezin momenteel bevinden niet goed kunnen gebruiken als uitgangspunt. De (professionele en medicinale) steun die wij inmiddels om ons heen hebben georganiseerd zal daarbij ook voor het grootste deel gaan wegvallen, en de vraag is of dat een goede aanvang zal zijn van ons nieuwe leven.

Wij kiezen dus bewust voor een meer natuurlijke, organische, verandering. Precies zoals wij ook gegroeid zijn in het ouderschap, in onze volwassengroei, in een vegetarisch en inmiddels grotendeels plantaardig dieet en in de duurzaamheid. Blijkbaar varen wij wel bij deze vorm van veranderen.

De sprong in het koude, onbekende…
Katwijk (Nederland)
Projectresultaten
Richting

Met betrekking tot de projectresultaten zullen wij als gezin, en ikzelf, baat gaan hebben aan de door ons ontdekte kerndrijfveren. De richting die we daarmee geven aan onze toekomst.

 • Wij willen financieel onafhankelijk zijn.
 • Wij willen goed zijn voor onszelf, onze medemensen en de wereld.
 • Wij willen leven met de natuur en de elementen.

Alles wat wij willen gaan doen in de toekomst willen wij dus toetsen aan deze drie drijfveren. Past het niet binnen deze gedachten dan zal een alternatief worden gevonden of zal het idee worden verworpen. Een concrete ontwikkeling hierin is al dat de uitvoering van onze droom niet in de vorm van een reizend leven zal plaatsvinden. Deze manier van leven sluit niet goed aan bij onze drie wensen. Het reizen is een dure vorm van leven en past niet de self-care die wij voor ogen hebben. Onvoorspelbaarheid en steeds nieuwe prikkels die bij een reis horen zijn op korte termijn (zoals bij onze Euroadtrip in 2013, of de zomervakanties) nog te verwerken. Maar de verwachting is dat voor de autisten in ons gezin een leven in die vorm meer kwaad doet dan goed.

Platform Wanderdutch

In de kinderschoenen nog, maar Wanderdutch, bestaat. Het platform voor mensen (en gezinnen) die zoekende zijn. Zowel fysiek (wanderlust) als psychisch (onrust). Hands-on voor iedereen die een zelfde levenstijl en -visie heeft of wil hebben als ons. Van concrete tips om duurzamer te leven tot filosofische verkenningen over het ouderschap.

De eerst stappen om ook de wereld te inspireren en mee te nemen in zoektocht naar een balansvol leven zijn gezet. Een stabiel stijgende groei aan ‘volgers/bezoekers’ is ontstaan.

Verdiepende kennis en netwerken

Door concreet onderzoek te doen naar en uitvoer te geven aan vormen van passief inkomen, duurzaamheid, woningmarkt, alternatieve studiemogelijkheden, levensbeschouwing en diëten is onze kennis op deze thema’s exponentieel gegroeid. Samen met de kennis hebben wij ook de weg gevonden tot platforms, literatuur en andere vormen van kennis om verder te kunnen blijven ontwikkelen op deze thema’s.

Door ons te begeven tussen gelijkgezinden, open te spreken/schrijven over onze zoektocht en ook actief op zoek te gaan is ook ons netwerk flink gegroeid. Inspirerende gesprekken hebben wij inmiddels mogen voeren over alternatieve onderwijsvormen in Nederland, over de huizenmarkt in Noord- en Oost Nederland, over de mogelijkheden tot een plantaardige dieet et cetera.

Concrete woningbehoefte

Tijdens dit project is, naast het ontdekken dat de eindeloze reis geen optie gaat zijn, een concrete behoefte ontdekt waaraan onze toekomstige woning zou moeten voldoen. Het minimale leefoppervlakte (zowel buiten als binnen), het aantal kamers, de ligging, de prijs en zo voort. Daarbij is ook onderzocht hoe de financiële situatie van onze huidige woning invloed kan hebben op een andere woning die wél voldoet aan onze behoefte. 

Duurzame hulpverlening en visie op medicatiegebruik

Wat meer persoonlijk, maar ook een mooie ontwikkeling na aanleiding van het project van mijn leven is onze gerichte visie op het medicatiegebruik binnen mijn gezin en op de inmiddels geactiveerde duurzame hulpverlening. Met de voornoemde drijfveren in ons achterhoofd hebben wij besloten om goed de tijd te nemen om ons leven zodanig in te gaan richten dat wij minimaal gebruik hoeven gaan te maken van medicijnen of hulpverlening. De rode draad door de minor was dan ook om zoveel mogelijk los te gaan komen van het systeem. Totdat wij zelfstandig kunnen leven zonder de intensieve ondersteuning hebben wij dus besloten om wel gebruik te blijven maken van deze middelen en hulp. Ze helpen ons nu goed door de reurige tijd van veranderingen en intensieve zoektochten.

Stabiliteit
Persoonlijke leerdoelen
Competenties

Ondanks dat het grootste deel van mijn minor over mijn persoonlijke ontwikkeling gaat heb ik bewust gekozen om de voorgaande projectresultaten te betrekken op het project van mijn gezin. Onderstaande de competenties die betrekking hebben op mijn persoonlijke groei.

 1. Analyse van je eigen projectidee & planmatig werken.
 2. Handelen vanuit eigen drive.
 3. Zelfstandig en zelfsturend werken met daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van gemaakte keuzes.
 4. Sociaal-communicatief handelen.
 5. Project-/persoonsgebonden competenties/kwaliteiten: Minder dromen, meer onderbouwen en doen.

Op de eerste vier competenties bezat ik al een flinke portie ervaring. Toch heb ik deze minor ontdekt dat het specifiek toepassen van deze vaardigheden structuur kon geven aan mijn projectvoortgang. Door bijvoorbeeld goed oog te houden voor mijn eigen gestelde doelen en planning bleef ik op koers, ik werd gedwongen mijn studiegenoten op een passende en aansluitende wijze mee te nemen in mijn ontwikkelingen en uitdagingen en moest steeds kritisch blijven voor de projectvoortgang. Door ook op gezette tijden stil te staan bij de afzonderlijke competenties, zowel bij de peerreview naar mijn studiegenoten als bij de ontvangen reviews, bleef de voortgang en groei op deze competenties aan de orde.

Met betrekking tot de vijfde competentie heb ik de grootste inspanning moeten verrichten. Rationaliseren is niet een vaardigheid die je met een studieboek of goed gesprek geïnternaliseerd hebt. Dromen is een wezenlijk onderdeel van mij. Mijn visionaire kwaliteiten worden veelvuldig ingezet op mijn werk en ik verlies me graag regelmatig in niet concrete assosiatieketens en droomvoorstellingen. De eerste stappen zijn echter goed gezet om specifiek deze droom analytisch aan te pakken en af te pellen tot losse, te onderzoeken, delen. Bewust zijn van de valkuil om weer te gaan dromen (en dit te delen met mijn studiegroep en naasten) hielpen mij regelmatig weer om focus te hebben op deze competentie. Ik ben echter van mening dat deze competentie nog meer aandacht behoeft dan in de looptijd van de minor is bereikt. Het pad van dromen is dusdanig diep ingeslepen gebleken dat in de afgelopen zes maanden geen onbewuste afwijking mogelijk bleek. Iedere keer weer zal ik mij bewust moeten bekwamen om meer rationeel te zijn. Door veel te blijven toepassen en situaties niet uit de weg te gaan verwacht ik dat uiteindelijk ook deze competentie meer zal gaan beklijven.

Peerreview studiegenoten

Door mijn studiegenoten is een peerreview uitgevoerd op de vijf competenties. Voor alle reviews en competenties is er voldoende ontwikkeling vastgesteld door mijn studiegenoten.

Analyse van je eigen projectidee & planmatig werken.

“Je beschrijft de richting die jullie gezin uitgaat duidelijk. Je wist in het begin niet dat dit de uitkomst zou worden maar heb door verkenning van je idee een beter beeld gekregen van de echte mogelijkheden. Ook heb je je strategisch plan aangepast nadat duidelijk was welke richting je op zou gaan en heb helder wat je nog moet onderzoeken om uiteindelijk die droom echt te verwezenlijken. Ik zeg dubbel en dwars gehaald!”

“Ik ben onder de indruk, Thijs. Je inspireert je volgers, je inspireert je kinderen. Hoe leuk dat hij dat kanaal is begonnen. Je hebt goed geïnventariseerd, niet alleen bij jezelf, bij je vrouw, maar ook bij je kinderen. En nog verder dan dat: op het internet. En hierin besloten wat je wel tot je wil nemen, en wat je bedankt. Je hebt je plannen keer op keer bijgeschaafd, wat er (volgens mij) voor heeft gezorgd dat jullie op optimistische wijze een heel stuk zijn gekomen in jullie avontuur.  Je hebt de nodige expertise in huis gehaald op het moment dat dat nodig was.”

“Mooi hoe je zo duidelijk uitlegt hoe je plan is ontwikkeld door de maanden heen en hoe je verschillende keren van benadering bent veranderd (van strakke planning naar creatieve flow enz.),  ik heb het idee dat je daarin goed bij jezelf hebt kunnen blijven.

Handelen vanuit eigen drive.

“Je was je in het begin bewust van je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Ik heb het idee dat gaandeweg het proces je meer handvatten gekregen hebt om je kwaliteiten te gebruiken en je valkuilen te verminderen door een duidelijkere richting van je plan. Je hebt door je kernwaarden je grenzen duidelijk gemaakt en bent je meer bewust geworden van alle facetten die meespelen om je droom te kunnen realiseren. Tevens ben je een echte motivator zowel voor jezelf als anderen in je omgeving. Je vroeg voor feedback en kreeg zo meer aanleidingen tot verdiepen. Dat alles zorgde weer voor nieuwe motivatie. Je drive is heel helder en duidelijk geworden.”

“De vorige keer gaf ik je de tip mee om ook voor jezelf te kiezen, gewoon wat tijd voor jezelf in te nemen. Tussen politieman, student, vader en gelukszoeker in, ook nog éven Thijs zijn. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of dat gelukt is, want hé, we zijn geen beste vrienden en ook geen buren. Toch denk ik wel dat het wél is gelukt, maar waarom? Geen idee.. Omdat je de tijd hebt genomen mij een kerstwens te sturen? Omdat je niet in het weekend onze verslagen kan checken omdat je andere prioriteiten hebt? Ja, dat soort dingetjes daar baseer ik het dan op.”

“Ik heb altijd al sterk bij jou gevoeld dat je je grenzen helder hebt, en dat is ook duidelijk in dit verslag, dat vol staat met duidelijke taal. Ik hoor je ook iets zeggen over dat je herkende wanneer de motivatie ontbrak, ik ben wel nieuwsgierig hoe je daar mee om bent gegaan op die momenten! Rigide of juist loslaten in de flow?

Zelfstandig en zelfsturend werken met daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van gemaakte keuzes.

“Je bent ondernemend in het zoeken van informatie voor je project en de verdieping op te zoeken binnen je gezin. Je hebt alle kansen en risico’s van je project afgewogen. Gezien jullie gezin vind ik het een slimme keuze om niet zomaar in het diepe te springen daarvoor zijn er te veel risicofactoren die het project eventueel kunnen laten falen. Door het nu op je eigen gestructureerde geleidelijke manier te doen denk ik dat je optimaal functioneert en je droom zeer zeker haalbaar is. Je hebt gereflecteerd op je eigen dromen en visies en hebt daarna plannen gemaakt om deze concreter en handzamer te maken. Je reflectie op je project is helder en duidelijk.”

“Hm, nu ik het zo bekijk. Volgens mij gebruik je niet echt een methode, maar dat kan ook haast niet. Verder ben je wel mega ondernemend, dit hele project is een groot ‘kansen zoeken, kansen grijpen’. Dus hier haal je wat mij betreft een dikke 10 op.”

“Dit hele project was zeer ondernemend met best wel wat risico’s, ook vooral op een innerlijk level (confronterende realisaties ed.). Niks was van te voren zeker. Ik vind dat je altijd op een mooie, rustige manier meebewoog met die onzekerheden. Het is ook duidelijk voor me dat je, voor het optimaal functioneren, ook veel hebt gehad aan je gezin in zijn geheel en dat dit je echt hielp om optimaal te functioneren (ook al waren de struggles in het gezin soms ook een reden voor vertraging, maar dat lag wel in de lijn der verwachtingen)

Sociaal-communicatief handelen.

“Je bent een fijne collega in de minorgroep. De manier waarop je communiceert is helder en duidelijk voor iedereen. Je bent ondersteunend in het proces geweest voor alle anderen en motiverend in je feedback. Bedankt voor alle interessante gesprekken!”

“Ik blijf erbij: je site is tof! Communicatief zit je wel goed. Ook omdat je goed weet te levelen in een groep met dames. En óók omdat (ik het gevoel heb dat) je je kinderen goed op de hoogte weet te houden en mee weet te nemen van dit avontuur.”

“Tijdens dit project ben je een duidelijke aanwinst gebleken voor de groep en heb je ons allen gesteund in het proces. Goede scherpe reflecties waren onderdeel daarvan.

Project-/persoonsgebonden competenties/kwaliteiten: Minder dromen, meer onderbouwen en doen.

“Je droom is veel concreter geworden waardoor de grenzen helder geworden zijn. Vanuit daar heb je kernpunten opgesteld die jou helpen om keuzes te maken met betrekking tot het project maar voornamelijk ook in je gezinsleven. Je hebt kunnen zorgen voor structuur tijdens de minor en in zekere mate door de kernpunten ook in het gezin die je helpen om keuzes te maken. Ik vind dat het je een heel mooi proces doorgegaan bent en dat je trots mag zijn op het resultaat.”

“Minder dromen, meer doen. Je zegt het zelf al: voldoende behaald. Dat vind ik ook! Het is een hele lastige om zoiets in je lifestyle te verwerken, maar je bent er hartstikke goed mee op weg. Er worden stappen gezet, tof!!!”

“Vanuit je verslag is duidelijk op te maken dat je er erg veel mee bezig bent geweest, en helemaal niet op een dromerige manier, maar juist op een concrete manier. Dit is ook op je website te zien, heel mooi! Wellicht hadden sommige conclusies/acties die ik op de website teruglees ook wel in het verslag gekunt; als bewijsvoering.”

Mijn studiegroep
Impact minorgenoten

Ondank dat wij in onze minorgroep allemaal individuele (maat)trajecten volgden bleek onze studiegroep een fijne inspiratievolle en veilige studieomgeving te zijn. Wederzijds hebben wij elkaar scherp kunnen houden op de voortgang, de ontwikkelingen en uitdagingen. Als afsluiter van deze minor heb ik aan een aantal studiegenoten concreet een aantal vragen gesteld: Wat heb je aan mij gehad tijdens deze minor; hoe heb ik jou geïnspireerd en wat wil je me nog meegeven.

Wat heb je aan mij gehad en hoe heb ik jou geïnspireerd?

“Ik vond het heel fijn dat je meedenkt en je ideeën verteld rondom andermans projecten. Je bent enthousiast en kunt een ander motiveren volgende stappen te ondernemen. Je bent opmerkzaam, ziet en benoemt kenmerken en kwaliteiten van anderen. Wat ik verder als prettig heb ervaren is dat je af en toe het voortouw nam om knopen door te kunnen hakken. Vooral op momenten dat ik het idee had, dat ik alles alleen aan het doen was. Je brengt deadlines en taken onder de aandacht zodat we er mee aan de slag kunnen. Al met al een fijne collega.”

“Of is niet de vraag, want je hebt mij zeker geïnspireerd.  Ik ben gaan nadenken over mijn eigen leven en dat wat belangrijk is voor mij en mijn toekomst. Je bent een voorbeeld om te zien hoe je als gezin samen sterk bent en werkt aan gezamenlijke doelen. Je hebt me laten nadenken over mijn toekomstige beroep en het geven van medicijnen aan kinderen. Hier was ik eigenlijk altijd al op tegen maar door jouw verhalen werd duidelijk dat een andere omgeving zeer veel kan veranderen wat dat betreft. Ik volg nu op tv het programma ADHDennis. Wat de verschillende kanten hiervan belicht en verschillende benaderingswijze.”

“Jij bent een en al inspiratie (ik bedoel, waarom zouden mensen anders jouw blog ook überhaupt lezen??). Inspiratie voor mij?  Ehm, niet dat ik ooit zou willen leven als jij, of zelf drie kinderen zou willen hebben (terwijl ik dit schrijf denk ik ‘Ach, waarom ook eigenlijk niet’, maar goed)… nee… Niet ‘maar goed’.. Waarom ook eigenlijk niet? Ja. Dubbel en dwarse inspiratie jij. Ja, ik vond je al inspirerend. Vanaf het begin. Een bepaalde vibe die je mee brengt. Wijsheid en nieuwsgierigheid, dat vond ik interessant! Daarom was ik ook erg content om bij jou in het groepje te mogen. En eigenlijk nu dubbel geïnspireerd. In mij, een stadsmeiske dat de hele wereld maar over wil, heb je een zaadje gepland: waarom niet rust aan je kop, en ontsnappen van ‘het alsmaar moeten’?! Well done & big thanks! <3 Oh, en! Ik ben door jou ook een beetje anders naar m’n eigen pa gaan kijken. Toffe, lieve pik is het eigenlijk. Thanks ☺”

Wat wil je me nog meegeven?

“Ik denk dat je heel erg op de goede weg zit. Je hebt doelen gesteld waaraan je bijna alles wat je doet afweegt om te kijken of dat wel echt passend is. Ook ben je een fijne man en prettig in de omgang zowel in groepsverband als privé. Je drive en enthousiasme zijn je kracht zolang je het einddoel niet uit het oog verliest. Ik gun je het leven dat jij voor jezelf en je gezin voor ogen hebt en het lijkt me tof een keertje iets te komen drinken als jullie “geland” zijn op jullie bestemming.”

“Keep going. Volgens mij heb ik dit ook gezegd op de andere update/ inlever/ toetsmomenten. Het maakt niet uit of je hard gaat, hoeveel tegenslagen je hebt, of hoe erg je het niet meer ziet zitten, keep going. Forward, upward, or to the side, just keep going. En hou je kleine draken, en fijne vrouw (ken haar niet maar ze is vast tof!! 😉 ) dicht bij je. (semi gevaarlijke uitspraak, maar: ) Uiteindelijk geeft hun geluk, jou je geluk. Waar je dan ook bent, wat je dan ook hebt, en hoe je dan ook leeft.”

Onze draken
Reflectie op mijn ontwikkeling

Ondanks de verplichte toetsingsmomenten van de minor, waarin een plan van aanpak en competentiebenadering gevraagd werd, heb ik ervaren dat het erg fijn is geweest om dit project aan te pakken met een minimum aan key performance indicatoren, minimal viable products, PDCA-cirkels of andersoortige bedrijfsmodellen. Terwijl ik wel zes maanden lang mijn droom meer bedrijfsmatig heb aangepakt. De gulden middenweg tussen mijn major-studierichting, doorspekt met managementmethodieken en mijn persoonlijke droomwereld.

Geen enkel moment is mijn enthousiasme voor mijn project afgenomen. Natuurlijk zijn er up en downs geweest op de momenten dat er een deadline lag of dat er eens minder inspiratie bleek te zijn. Maar tot op de dag van vandaag blijkt Wanderdutch hét project van mijn leven.

Deze week maak ik ook een pitch, een teaser om onszelf te overtuigen om onze dromen te blijven volgen. Maar ook om anderen te inspireren ook hun dromen te gaan benaderen als een project van hun leven. Vooral deze benadering van mijn bevindingen gaat het grootste resultaat worden van mijn studieproces. Niet alleen onszelf bevredigen in onze behoeften, maar vooral ook verbindend en inspirerend mogen zijn voor anderen.

Zelfreflectie
Hoe nu verder

Het Project van mijn Leven is nu pas echt begonnen. De minor kan dan wel afgesloten zijn, maar mijn project zal vermoedelijk samen met mij sterven (over heel, heel, veel jaren hopelijk). 

Naast de eeuwigdurende persoonlijke ontwikkelingen zijn er inmiddels al wel concrete plannen gemaakt om onze bevindingen uit de minor te gaan effectueren. Daarnaast krijgt het platform Wanderdutch ook steeds meer vorm. Het meenemen van gelijkgezinden in onze zoek- en ontdekkingstocht is voor ons toch wel een hele waardevolle aanvulling op ons project.

Concreet staan de volgende ontwikkelingen op de planning voor 2020. Daarnaast lopen het gezinsleven, intensieve zorg, studie, werk et cetera ook gewoon door. De meeste toekomstige ontwikkelingen zullen overigens (in een of andere vorm) gedeeld gaan worden op onze website (https://www.wanderdutch.nl).

Verdiepend onderzoek

Op veel thema’s hebben wij de afgelopen maanden enkel een verkenning kunnen uitvoeren. Wel is gebleken dat wij ons steeds meer gericht weten naar bepaalde thema’s die daardoor ook verdieping behoeven. 

Zo willen wij komend jaar gaan ervaren hoe het is om te verblijven in de gebieden van Nederland die aansluiten bij onze woningbehoefte (m.n. Noord- en Oost-Nederland). Wij zullen een aanvang maken door weekendjes te gaan kamperen in deze gebieden, en mogelijk (bij behoefte) ook langere tijd verblijven.

Ook op het gebied van duurzaam wonen (en leven) gaan wij de komende maanden meer verdiepen in de behoefte en mogelijkheden. Inmiddels zijn er legio mogelijkheden om off-the-grid te kunnen leven. Het onderzoeken van de maatregelen en hulpmiddelen om dit te bereiken behoren dan ook tot deze verdieping.

Ook op het gebied van afvalstromen, voeding en transport hebben wij een sterke behoefte om meer te bewegen richting onze kerndrijfveren. De aanpassingen die dit vergen zullen dan ook goed worden uitgezocht en waar mogelijk uitgevoerd.

Voortgang Wanderdutch

Met betrekking tot ons platform Wanderdutch(.nl) gaan wij het platform in 2020 ontstijgen uit de projectfase en zullen een concrete visie gaan uitzetten en uitvoeren met onze behoefte van het platform. Een heldere lijn en aanbod zullen wij daarbij gaan neerzetten, planningen maken met betrekkingen tot het plaatsen van content. Als het ‘merk’ Wanderdutch staat zal ook actief gezocht worden naar onze specifieke doelgroep om de bezoekers (en vooral) interactie te kunnen gaan intensiveren. In welke vorm dat zal gebeuren is nog niet concreet. 

Als onderdeel van het platform, en de behoefte om te delen met eensgezinden, zijn wij thuis aan het verkennen of een podcast over ons leven en onze bevindingen een aanvullingen kunnen zijn. Mogelijk dat de podcasts bij kunnen dragen aan een breder aanbod aan kanalen of aan verdieping en personalisering van de content. Binnenkort maken mijn vrouw en ik een proefopname om te ontdekken of deze vorm van delen bij ons past en ook haalbaar zal zijn.

Daarnaast is mijn zoon van tien jaar (met mijn hulp, als onderdeel van Wanderdutch) gesprongen in een niche op YouTube. Tussen al het geweld van gamefilmpjes, unpackingvideo’s en ander hersenloze content is hij een YouTube-kanaal (Appelenboek) begonnen met de leukste boekbesprekingen van het internet.

Ook zijn er ideeën ontstaan om (op later moment en bij een concrete behoefte) een boek te gaan schrijven over onze levensbeschouwing en -wijze in combinatie met autisme (bij zowel de kinderen als wij).

(Passief) Inkomen

Nauwelijks belicht in de minor (hoewel dit bij aanvang wel een doel (op zich) leek) is de vorm van inkomen die wij willen creëren. Door het ontdekken dat de reis die wij voor ogen hadden niet zou passen in ons leven is ook het onderwerp ‘inkomen’ op een lager pitje komen te staan. Uiteindelijk is uit de kerndrijfveren wel naar voren gekomen dat onze huidige vorm van inkomen vergaren (loondienst) wel het stabiele inkomen geeft maar niet voldoende meer aansluit bij onze behoeften. 

De eerste voorzichtige stappen tot een passief inkomen zijn overigens al wel gezet (in de vorm van beleggingen en crowdleningen). Ook is een start gemaakt met een verdienmodel rond Wanderdutch (en Appelenboek). Daarnaast is het inzicht in onze financiën verbeterd en vooral gestart met het beperken van de uitgaven.

Al bij al zal ook dit thema nog de nodige aandacht gaan vragen (en verdienen) in de komende maanden. Van invloed zal wel zijn hoe en waar ons leven vorm zal gaan krijgen. De verkoop van ons huis in Utrecht (en vrijkomende overwaarde en spaarhypotheek) is namelijk een niet te negeren impuls om anders met onze beschikbare middelen om te gaan.

Wanderdutch en één van de nevenprojecten
Samenvattend

De minor is een helpende ondersteuning geweest bij het project van mijn leven. De aangereikte vier competenties zijn ruimschoots behaald en de zelfbenoemde vijfde competenties is ook voldoende behaald. Bij deze laatste is echter nog een langere periode en inspanning nodig om in te laten slijten.

Wanderdutch heeft zich ontkiemd en komt in de nabije toekomst tot bloei. Een goede basis is gevormd en alle factoren zijn gecreëerd om het platform tot volle wasdom te laten komen. 

Concreet is gebleken dat de minor heeft gezorgd voor een GO van onze toekomstplannen. Geen GO voor een nomadisch leven echter, maar wel een GO voor een leven waarin ik en mijn gezin bewust en gericht keuzes maken op basis van onze rationeel gekozen kerndrijfveren en behoeften.

Daarnaast zal ook Wanderdutch faciliteren en verbinden bij eensgezinden. Door ons als ervaringsdeskundigen bij deze vorm van leven, maar ook als verbinding tussen de verschillende betrokkenen.

Wij zijn Wanderdutch!

Thijs

Weet overal veel van af. Doet iets met veiligheid en nog wat dingen. Is thuis in IVK, RIS, GGP, BHV, ASS, KFOR, IPA etc. Amateurornitoloog met een Daf 46. Heeft een ongebruikt sporthart. Niet religieus baarddragend.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.